Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 385 w Warszawie

Szanowni Rodzice,

informujemy, że planowane na 26 maja br. zebrania z rodzicami (informacje o ocenach przewidywanych) ze względu na okoliczności (aktualna sytuacja epidemiczna) odbędą się w formie spotkań ON-LINE (za pomocą aplikacji Teams).

Edukacja wczesnoszkolna: godz. 17.30 - klasy 2, godz. - 18.15 klasy 1, godz. 19.00 - klasy 3.

Klasy 4 - 8: godz. 18.30 - spotkanie z wychowawcą, godz. 19.00 - spotkania z nauczycielami wybranych przedmiotów.

Informacje o szczegółach spotkań zostały wysłane do rodziców w wiadomościach w dzienniku elektronicznym.

Zapraszamy

KOMUNIKATY MEN

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy tym samym obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach. Przygotowaliśmy dodatkowe wytyczne związane z umożliwieniem opieki dla dzieci z klas I-III i organizowaniem konsultacji na terenie szkoły.

 

Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.

 

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. O formie i terminach tych konsultacji rodziców i dzieci poinformuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę także sytuację epidemiczną na terenie jego gminy.

www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

 

Rodzice uczniów klas 1-3 proszeni są o wypełnienie i odesłanie do wychowawcy klasy poniższej ankiety:

ANKIETA  (klasy 1-3)

 Informacje o procedurach oraz dokumenty dla rodziców klas 1-3 (do wypełnienia)

 

 Konsultacje w szkole 

 Informacje o procedurach oraz dokumenty dla rodziców klas 4-8 (do wypełnienia)

Przedszkola i oddziały przedszkole w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę wstępnie planujemy otworzyć od 18 maja br.

ANKIETA

dla rodziców/opiekunów prawnych dotycząca deklaracji opieki przedszkolnej świadczonej przez przedszkole/szkołę podstawową od 25 maja br.

Czytaj więcej...

Szanowni Rodzice,

w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  z póz.zm. od dnia 25 marca br do końca okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w szkole obowiązuje organizacja kształcenia i wychowania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozporządzenie_–_poz_492.pdf

Rozporządzenie_–_poz_493.pdf

MEN - kształcenie na odległość - regulacje prawne

 

 9 - 14 kwietnia  2020 r. - wiosenna przerwa świąteczna 

 

Kształcenie na odległość -  szczegółowe rozwiązania:

 

NAUCZANIE ZDALNE - ważne informacje, PLAN

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Uczniowie z edukacji wczesnoszkolnej wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji „Kartka dla Medyka”. Akcja polegała na narysowaniu, namalowaniu czy stworzeniu kartki/rysunku z życzeniami i podziękowaniami dla medyka. Przepiękne prace, które powstały to nasze podziękowanie za ich trudną pracę i znak, że doceniamy i jesteśmy im wdzięczni. DZIĘKUJEMY

_______________________________________________________________________________________________________________________

Czytaj więcej...