Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 385 w Warszawie

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół w roku szkolnym 2021/21 znajdują się na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy:

Rekrutacja | Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy (edukacja.warszawa.pl)

 

Rekrutacja do oddzaiałów przedszkolnych (harmonogram, kryteria):

Przedszkolaki | Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy (edukacja.warszawa.pl)

 

Rekrutacja do klas I szkoły podstawowej (plan naboru, harmonogram, kryteria):

Szkoła podstawowa | Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy (edukacja.warszawa.pl)

 

Oddziały przedszkolne w SP 385 - prezentacja

 

Sale zerowek

 

Blog tegorocznych Zerówek

 

blog zerowek

 

Kolorowa szkoła - LipDub

 

KolorowaSzkola

 

Szanowni Rodzice,

zaplanowane w lutym obowiązkowe zebrania z rodzicami (wywiadówka po I półroczu) odbędą się zdalnie:

 2 lutego (wtorek) - spotkania on-line z wychowawcmi dla rodziców ucz. klas 0 - 3

oddziały przedszkolne (0a i 0b) godz.18.00,

klasy 1 godz. 19.00,

klasy 2 godz. 18.30

klasy 3 godz. 18.00.

3 lutego (środa) - spotkania on-line z wychowawcami dla rodziców ucz. klas 4 - 8, godz. 18.30,

Szczegóły dotyczące spotkań on-line zostaną przesłane przez dziennik elektroniczny

Zapraszamy

31 stycznia 2021r. odbędzie się 29 Finał WOŚP!!!

Gramy z głową!

Zbieramy dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

W tym roku po okolicznych ulicach będzie spacerowało 35 grup wolontariuszy, także w budynku szkoły będzie można wrzucić pieniądze do puszki.

Z powodu sytuacji epidemiologicznej na świecie nie odbędzie się impreza w auli Szkoły Podstawowej nr 385.

Jeśli nie możecie nas znaleźć zapraszamy do dokonania przelewu na rzecz 29 Finału:

 

Konto 29. Finału: 18 1140 1010 0000 5244 4400 1129

Tytuł przelewu: Darowizna - 29. Finał WOŚP

 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na ulice Dzielnicy Wesoła do wspólnej zabawy i kwestowania z naszymi wolontariuszami.

Sztab przy SP 385 i 163 LO

centrum wsparciaInformujemy, że od marca 2020 r.  w Warszawie działa Psychologiczne Centrum Wsparcia dla uczniów, rodziców, nauczycieli, którego zadaniem jest pomoc psychologiczna w czasie pandemii.

Ponanadtto na stronie: https://edukacja.warszawa.pl/

dostępne są informacje o innych działaniach w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej podejmwanych przez m. st. Warszawa.

Szanowni Rodzice,

uprzejmy informujemy, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK, Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna realizację programu

Reaguj i wspieraj. 

Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość.

Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w naucena odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatnew organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji. Program będzie realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicomi i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale youtube. Zakładana jest realizacja 3 webinarów dla rodziców. Poniżej tematyka i planowany harmonogram poszczególnych webinarów. Będziemy dołączać linki do adresów z dostępem do webinaru. Pierwszy webinar adresowany do rodziców będzie dostępny pod adresem:

https://youtu.be/ohhXySQM4g8

Tematyka webinarów:

Czytaj więcej...

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie. Uczniowie klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, funkcjonowanie szkoły zostaje podporządkowane wytycznym opracowanym przez MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć w klasach I-III rodzice otrzymują za pomocą dziennika elektronicznego.

Czytaj więcej...