Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 385 w Warszawie

Kształcenie na odległość w SP 385

Szanowni Rodzice,

w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  z póz.zm. od dnia 25 marca br do końca okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w szkole obowiązuje organizacja kształcenia i wychowania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozporządzenie_–_poz_492.pdf

Rozporządzenie_–_poz_493.pdf

MEN - kształcenie na odległość - regulacje prawne

 

 9 - 14 kwietnia  2020 r. - wiosenna przerwa świąteczna 

 

Kształcenie na odległość -  szczegółowe rozwiązania:

 

NAUCZANIE ZDALNE - ważne informacje, PLAN

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Uczniowie z edukacji wczesnoszkolnej wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji „Kartka dla Medyka”. Akcja polegała na narysowaniu, namalowaniu czy stworzeniu kartki/rysunku z życzeniami i podziękowaniami dla medyka. Przepiękne prace, które powstały to nasze podziękowanie za ich trudną pracę i znak, że doceniamy i jesteśmy im wdzięczni. DZIĘKUJEMY

_______________________________________________________________________________________________________________________

  1. Nauczyciele przekazują uczniom materiały do pracy zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem lekcji.
  2. Materiały przekazywane uczniom udostępniane są w tzw. ”chmurze” za pomocą otrzymanego linku.
  3. Nauczyciele uwzględniają możliwości uczniów (psychofizyczne, domowe oraz w zakresie dostępu do sprzętu elektronicznego) oraz stosowania form i
    metod pracy z użyciem sprzętu el. lub bez niego.
  4. Prowadzone będzie ocenianie bieżące z uwzględnieniem możliwości (w tym technicznych) uczniów.
  5. Kontakt z nauczycielami i specjalistami odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty służbowej lub w inny ustalony indywidualnie sposób.
  6. W przypadku braku możliwości kontaktu z nauczycielem, prosimy o telefon do sekretariatu szkoły.

                                                                                        Dyrekcja SP 385