Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 385 w Warszawie

Komunikat - oddziały przedszkolne i przedszkola

Przedszkola i oddziały przedszkole w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę wstępnie planujemy otworzyć od 18 maja br.

ANKIETA

dla rodziców/opiekunów prawnych dotycząca deklaracji opieki przedszkolnej świadczonej przez przedszkole/szkołę podstawową od 25 maja br.

 

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego związane z funkcjonowaniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w trakcie epidemii COVID-19, przedstawione 30 kwietnia 2020 r. w godzinach popołudniowych, budzą wątpliwości i wymagają doprecyzowania. W trosce o bezpieczne warunki opieki i pracy w stołecznych placówkach, samorząd warszawski musi wspólnie z dyrektorami przedszkoli opracować procedurę i nową organizację. Jest to m.in. zakup środków ochrony osobistej oraz ustalenie warunków organizacji pracy przedszkoli (w tym naboru do grup o zmniejszonej o połowę liczebności).

GIS wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

1.     Wytyczne przeciwepidemiczne GIS w związku z otwarciem przedszkoli

2.     Instrukcja mycia rąk

3.     Instrukcja dezynfekcji rąk

4.     Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki

5.     Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawiczek

Rozumiejąc, że w związku z wprowadzeniem II etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 część z Państwa zobowiązana jest wrócić do obowiązków zawodowych, zostaną podjęte wszelkie możliwe działania, aby jak najszybciej, w bezpiecznych warunkach, zapewnić opiekę najmłodszym warszawiakom. 

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę wstępnie planujemy otworzyć od 18 maja br. Termin ten uzależniamy od uzupełnienia wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego o odpowiedzi na zadane pytania oraz możliwości dokonania w tak krótkim czasie zakupu środków ochrony osobistej.

GIS wydał szczegółowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Więcej informacji na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy

edukacja.warszawa.pl