Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 385 w Warszawie

Zakończenie roku szkolnego 2019/20

education 5307517 640Szanowni Uczniowie i Rodzice,

informujemy, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia 26 czerwca 2020 r.  z uwagi na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia nie można organizować tradycyjnych uroczystości końcoworocznych.

W związku z powyższym, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa Dzieci a naszych Uczniów zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się  w dniu 26 czerwca br. on-line w aplikacji Teams.

Wyjątek stanowizakończenie roku uczniów klas ósmych – Absolwentów, które odbędzie się w dniu 26 czerwca w Auli szkoły z podziałem na klasy.

Jeśli sytuacja na to pozwoli, uroczyste  wręczenie świadectw i nagród planowane jest we wrześniu. Do tego czasu świadectwa uczniów zdeponowane będą w sekretariacie szkoły. W szczególnych sytuacjach możliwy jest odbiór świadectwa we wcześniejszym terminie, po uprzednim kontakcie telefonicznym z sekretariatem szkoły.

Informacje dla poszczególnych klas, w tym szczegóły dotyczące zakończenia roku szkolnego, zwrotu podręczników oraz kluczyków do szafek w szatni,  wysłali wychowawcy przez dziennik elektroniczny. Prosimy o zapoznanie się. 

Wszystkim życzymy zdrowych, spokojnych wakacji.

                                                                                          Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP 385