Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 385 w Warszawie

Organizacja nauki od 29 marca br.

powrot do szkoly

 

Od 31 maja br. szkoła funkcjonuje w trybie stacjonarnym. Do szkoły wracają wszyscy uczniowie. Nauka odbywa się w/g planu w dzienniku elektronicznym.

Informacje na stronie MEN

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/15721,Wytyczne-MEiN-MZ-i-GIS-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych.html

Od 24 maja br. - nauka hybrydowa w klasach 4-8. SP 385 od 24 do 28 maja br. do szkoły przychodzą klasy siódme i ósme. Klasy 4-6 uczą się zdalnie. 

W dniach 25-27 maja br.  - uczniowie klas ósmych przystępują do egzaminów ośmioklasisty (pozostałe klasy mają dni wolne od zajęć dydaktycznych).

 

Od 17 maja br. - nauka hybrydowa w klasach 4-8. W SP 385 od 17 do 21 maja br. do szkoły zapraszamy klasy 4A, 4B, 5A, 6A, 6B, 6C. Klasy 7 i 8 uczą się zdalnie.

 

Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

Zasady i harmonogram na stronie MEN

 

Od 26 kwietnia 2021 r.  - nauka hybrydowa w klasach I-III   Informacje na stronie MEN

 

Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia

 

Do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek - Informacje na stronie MEN

 

W okresie od 19 marca br. nauka w szkole oraz oddziałach przedszkolnych jest organizowana zgodnie z wytycznymi w rozporządzeniu Ministra MEN.

 Informacje na stronie MEN - rozporządzenie z 26 marca br.

Procedura organizacji pracy SP 385    Ankieta dla rodziców