Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 385 w Warszawie

Ważne informacje dla nowych uczniów SP 385 i ich rodziców

Szanowni Rodzice nowych uczniów SP 385,

informacje dotyczące zakwalifikowania Państwa dzieci do poszczególnych oddziałów będą dostępne od 21 sierpnia (wtorek) od godz. 12.00, klasy pierwsze - od 23 sierpnia (czwartek) od  godz.12.00.

Z uwagi na obowiązujące przepisy informacji udzielamy osobom, których dotyczą (nowym uczniom i i ich rodzicom) bezpośrednio na terenie placówki  lub telefonicznie w  godzinach pracy sekretariatu.

 

Przypominamy, że zapisów nowych uczniów dokonujemy mając na uwadze:

  • obowiązujące przepisy prawa oświatowego definiujące ilość uczniów w oddziałach, grupach w-fu, grupach językowych itp,
  • powiązania  rodzinne,
  • sympatie  towarzyskie (zgłoszone w podaniach).

W sytuacji  wątpliwości informacji udzielą i przyjmą ewentualne reklamacje członkowie Komisji Rekrutacyjnej podczas specjalnych dyżurów, które odbędą się: 27 sierpnia (poniedziałek) w godz. 8.15 - 10.00 oraz 17.00-18.00 (prosimy o kontakt bezpośredni, a w wyjątkowych sytuacjach telefoniczny).

Ewentualne zmiany (wynikające z błędnego wykorzystania informacji w podaniach do szkoły) zostaną podane zainteresowanym rodzicom do końca sierpnia.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja SP 385 w Warszawie