Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 385 w Warszawie

Rekrutacja do SP 385

Szanowni Rodzice kandydatów do SP 385 w Warszawie,

w związku z licznymi pytaniami przypominamy, że:

  • chętni do grup „0” i kl. I rekrutowani są zgodnie z zasadami rekrutacji warszawskiej (uwaga system rejestracji chętnych zamykany jest 7 marca o godz. 20.00)
  • w przypadku kl. II – VIII SP nr 385 jest szkołą z wyznaczonym obwodem i obowiązkowo przyjmuje tylko dzieci w nim mieszkające.  W związku z trwającymi pracami na rzecz zapewnienia odpowiedniej organizacji szkoły w roku 2019/20 prosimy  o jak najszybsze składanie podań o przyjęcie do szkoły chętnych zamieszkujących w obwodzie lub planujących zamieszkanie w nim. (art. 130 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe)
  • swoją obwodową szkołę podstawową można znaleźć w wyszukiwarce

http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=mapa&L=PL&X=7501084.79600014&Y=5788895.45899928&S=6&O=0&T=fb3ffbffff80f7c00814040001fe3f91eedfef9fe6db6dc07009b2cc3c8822007815d27ce39427d8df000208008200210ac0043de018000000000000xA1

Uwaga!

  • Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do szkoły, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami.

Dyrekcja SP 385 w Warszawie