Wyniki egzaminów

Wyniki egzaminów

 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2017 - 2018

 

 

Egzamin
w roku szkolnym

Wynik w skali staninowej*

Część humanistyczna

Część matematyczno-przyrodnicza

Język obcy

Język polski

Historia i Wos

Matematyka

Przedmioty przyrodnicze

Język angielski

         2017/18 bardzo wysoki bardzo wysoki bardzo wysoki

          bardzo wysoki

  bardzo wysoki 
           

 

*Skala staninowa (wynik): bardzo niski, niski, niżej średniej, średni, wyżej średni, wysoki, bardzo wysoki, najwyższy.