Wychowanie do życie w rodzinie

 

Wychowanie do życia w rodzinie w klasach 4 - 7 jest realizowane według programu:

 

"Wędrując ku dorosłości" autorstwa Teresy Krół

 

 

Szczegóły w poniższych dokumentach:

 

 wdzr kl 4 wdzr kl 5 6  wdzr kl 7