Egzamin ośmioklasisty - informacje dla rodziców

 

Poniższe informacje, dokumenty, załączniki dotyczą

egzaminu ośmioklasisty w roku szkolnym 2020/21

 

 

Informacja o organizacji i sposobie przeprowadzenia egzaminu 2021

 

Ważne daty i harmonogram egzaminow 2021 r.

 

Komunikat o dostosowaniach i warunkach przeprowadzenia egzaminu

 

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych

 

 

Załączniki 1 - 11

 

Załączniki 12 - 16