Fotograficzna dokumentacja SP 385 w Warszawie

Zapraszamy do oglądania zdjęć zrobionych podczas różnych wydarzeń, uroczystości i imprez szkolnych.