Nauczyciele

Dyrektor SP 385 w Warszawie - mgr Izabela Nowacka
Wicedyrektor - mgr Kinga Sadlej
Wicedyrektor - mgr Małgorzata Szyszko