Nauczyciele

Dyrektor SP 385 w Warszawie - mgr Danuta Krzyżanowska


Wicedyrektor - mgr Kinga Sadlej
Wicedyrektor - mgr Małgorzata Szyszko