Nauczyciele

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

przewodniczący - mgr Małgorzata Haligowska

 

mgr Beata Chromik

mgr Anna Dudek

mgr Małgorzata Haligowska

Aneta Kalinowska

Agnieszka Kaczyńska

mgr Ewa Knop

mgr Ewa Komuda

mgr Dorota Kuźniarska

mgr Aleksandra Lesińska

mgr Beata Olewska

mgr Justyna Piekut

mgr Marta Piotrowska

mgr Katarzyna Pszkit

mgr Magdalena Steciuk