Nauczyciele

Nauczyciele języków obcych

Zespół nauczycieli języków obcych
przewodniczący
- mgr Joanna Naparty

 

nauczyciele języka angielskiego:

mgr Danuta Krzyżanowska, mgr Kinga Sadlej, mgr Joanna Naparty

mgr Barbara Nikiforuk, mgr Jacek Podkański

 

nauczyciel języka niemieckiegomgr Karolina Hochman-Słoma,

 

nauczyciele języka hiszpańskiego: 

mgr Joanna Walczak, mgr Elżbieta Fiedorowicz