Nauczyciele

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych

Zespół nauczycieli humanistów
przewodniczący
- mgr Hanna Grodzka - Figzał

 

nauczyciele języka polskiego:

mgr Hanna Grodzka - Figzał,mgr Edyta Maruszak, 

mgr Anna Rutkowska-Krysztofik, mgr Marta Milczarek

 

nauczyciele historii i wos-u:

mgr Anna Matusiak-Malinowska, mgr Mirosława Wiesiołek

 

nauczyciel muzyki i plastyki - mgr Ilona Leszko

 

nauczyciele religii:

mgr Elżbieta Ślesicka, mgr Barbara Kłopotowska, mgr Joanna Wróbel

 

nauczyciele etyki:

mgr  Mirosława Wiesiołek, mgr Małgorzata Haligowska