Programy edukacyne

WPEK

wpekWarszawski Program Edukacji Kulturalnej w SP 385 w Warszawie

Edukacja kulturalna to jedno z kluczowych zadań naszej szkoły. 

 

Składają się na nią: 

 

  • cyklicznie organizowane wycieczki do teatrów, muzeów, kin,
  • comiesięczne koncerty organizowane we współpracy z Filharmonią Narodową,
  • konkursy muzyczne, plastyczne, recytatorskie, teatralne,
  • działania chóru szkolnego i sekcji instrumentalnej, sekcji TPD, Animatorzy kultury i Rękodzieła artystycznego oraz zajęć plastycznych,
  • imprezy promujące szkolne talenty: np. "Mam talent",
  • organizowane przez SP 385 imprezy promujące talenty mieszkańców naszej dzielnicy; np. koncerty podczas kolejnych Finałów WOŚP i okazjonalne koncerty gości - absolwentów i rodziców,
  • projekty o tematyce kulturalnej realizowane w ramach współzawodnictwa o tytuł "Superklasy",
  • projekty poświęcone wybranym Patronom Roku ustanowionym przez Sejm RP; 
  • warsztaty wokalno-językowe,
  • warsztaty muzyczno-choreograficzne,