Administrator danych osobowych

SZANOWNI RODZICE! Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przetwarza wizerunki uczniów (w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów:

  • funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz ich rodzicom

oraz

  • związanych z promocją szkoły - na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych (wizerunków) przetwarzanych w powyższych celach jest Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie,

z siedzibą: ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa

Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Szkoła.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem, Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na naszych uroczystościach, a następnie zamieszczanie ich w Internecie).

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym uczniów) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica / opiekuna prawnego dziecka.

Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.