Obowiązek informacyjny RODO

SZANOWNI RODZICE! Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom uczniów informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych.

Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane Państwa dzieci przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przetwarza dane osobowe uczniów (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów) zarówno w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), jak i na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych, do celów związanych z promocją szkoły.

Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie z siedzibą: ul. Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa

 

rodo

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczniów SP 385 w Warszawie 

 

Pełna treść informacji o celach i zakresach przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców lub opiekunów prawnych, o prawach osób, których dane dotyczą, w tym także o prawie do wniesienia skarg jest zamieszczona na stronie internetowej szkoły oraz w gablotach znajdujących się w budynku szkoły w miejscach dostępnych dla rodziców i opiekunów.

Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.