Liceum

Adres elektronicznego systemu  rekrutacji w Warszawie:

 

https://warszawa.edu.com.pl

 

Więcej informacji na stronie Biura Edukacji w Warszawie

edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum

 

___________________________________________________________________________________

 

Regulamin rekrutacji po GIMNAZJUM.pdf

 Regulamin rekrutacji po SZKOLE PODSTAWOWEJ.pdf

 

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowychwowych - informacje MEN

 

Zasady rekrutacji dla absolwentów gimnazjów - Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zasady rekrutacji po VIII klasie szkoły podstawowejKuratorium Oświaty w Warszawie

 

Harmonogram działań GIMNAZJALISTY

Harmonogram działań UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

plakatSzanowni Rodzice,

Drodzy Uczniowie – absolwenci III klas gimnazjum i VIII klas szkoły podstawowej,

 

Zgodnie z Uchwałą Nr IX/168/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. w dniu 1 września 2019 r rozpocznie działalność  CLXIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej nr 385 im. Marszałka J. Piłsudskiego przy ul. Klimatycznej 1.

Zaznaczając, że Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego informujemy, że szkołą, która zostanie wyznaczona jako właściwa do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do tworzonego liceum będzie SP 385 przy ul Klimatycznej 1.

 

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych uczniów i ich rodziców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. (piątek) o godzinie 18.30 w auli SP nr 385 mieszczącej się w budynku przy ul. Klimatycznej 1.

Projekt oferty CLXIII LO w Warszawie na rok 2019/20

Oferta edukacyjna szkoły dla kandydatów – absolwentów klas gimnazjalnych
LO trzyletnie

1A

Klasa z rozszerzeniem w zakresie j.polskiego, historii, WOS i j.angielskiego

 • przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, historia, j.angielski
 • przedmiot uzupełniający: przyroda
 • przedmiot uzupełniający do wyboru: zaj. artystyczne lub ekonomia w praktyce
 • w ramach rozszerzeń uczeń wybiera od 2-4 przedmiotów
 • Uwaga: co najmniej jednym z rozszerzeń powinna być historia, biologia, fizyka, chemia, geografia

Założenia:

 • przygotowanie uczniów do podjęcia studiów uniwersyteckich na kierunkach: prawo, dziennikarstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, psychologia, filologie, lingwistyka, kulturoznawstwo, historia, socjologia
 • przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach pedagogicznych na studiach uniwersyteckich i na uczelniach pedagogicznych
 • przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych

Czytaj więcej...

Projekt oferty CLXIII LO w Warszawie na rok 2019/20

 
Oferta edukacyjna szkoły dla kandydatów – absolwentów szkoły podstawowej
LO czteroletnie

1C

Klasa z rozszerzeniem w zakresie j.polskiego, historii, WOS i j.angielskiego

 • przedmioty punktowane w rekrutacji : język polski, matematyka, historia, j.angielski
 • W ramach rozszerzeń uczeń wybiera 2-3 przedmioty

Założenia:

 • przygotowanie uczniów do podjęcia studiów uniwersyteckich na kierunkach: prawo, dziennikarstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, psychologia, filologie, lingwistyka, kulturoznawstwo, historia, socjologia;
 • przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach pedagogicznych na studiach uniwersyteckich i na uczelniach pedagogicznych
 • przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych

Czytaj więcej...