Festiwal Nauki

XVII Szkolny Festiwal Nauki

Festiwal odbył się 24 stycznia 2019 roku pod hasłem: „Nauka XXI wieku”.

 

Celem działań związanych z festiwalem była prezentacja nowoczesnych metod nauczania i uczenia się z wykorzystaniem narzędzi   TIK, jakie już stosujemy lub będziemy wdrażać w najbliższej przyszłości w edukacji.

 

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z błyskawicznego rozwoju technologii oraz, że koniecznością jest, aby oprócz tradycyjnych metod nauczania stosować technologie cyfrowe, ponieważ są one teraz częścią naszej rzeczywistości, zwłaszcza dla młodego pokolenia.

Bardzo ważne jest wypracowanie i stosowanie zasad skutecznego i bezpiecznego poruszania się w cyfrowym świecie.

 

W działaniach związanych z festiwalem kierowaliśmy się jednym z priorytetów, jakie MEN wyznaczyło na ten rok szkolny - „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci”.