O szkole

O Szkole Podstawowej nr 385 ogólnie

 

Szkoła Podstawowa nr 385 w Warszawie jest placówką publiczną. Istnieje od 2017 roku. Została utworzona w wyniku dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

 

Ustawy wprowadzające reformę edukacji:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59)
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60)

 

Znajduje się w dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, na osiedlu Stara Miłosna.

 

Szkoła otrzymała imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

W roku szkolnym 2017/18 uczęszcza do niej 710 uczniów (dane z listopada 2017 r.)

Uczniowie uczą się w 28 klasach: 14 klas SP ("0" - 7), 14 oddziałów gimnazjalnych.

 

Uczniowie mają możliwość uczenia się następujących języków obcych:  angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski