Rekrutacja

 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół w roku szkolnym 2021/21 znajdują się na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy:

 

Rekrutacja | Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy (edukacja.warszawa.pl)

 

Rekrutacja do oddzaiałów przedszkolnych (harmonogram, kryteria):

Przedszkolaki | Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy (edukacja.warszawa.pl)

 

Rekrutacja do klas I szkoły podstawowej (plan naboru, harmonogram, kryteria):

Szkoła podstawowa | Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy (edukacja.warszawa.pl)

 

 

Dokumenty wewnętrzne:

 

Podanie o przyjęcie do SP 385

 (proszę drukować dwustronnie)

 

 

Oświadczenie

Oświadczenie o wysokości dochodu 

(dotyczy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych)

 

Wniosek o organizację nauki religii, etyki

 

Oświadczenie o rezygnacji ucznia w zajęciach Wychowania do życia w rodzinie

 

Zgłoszenie ucznia do świetlicy