Rekrutacja

Informacje MEN o rekrutacji kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 znajdują się na stronie  https://men.gov.pl/rekrutacja

 

REKRUTACJA po szkole podstawowej/po gimnazjum

 Na stronie Biura Edukacji znajdują się informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych:

 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum

 
Harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020

 

Harmonogram działań gimnazjalisty

 

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Na stronie Biura Edukacji znajdują się informacje dotyczące elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkonych oraz do szkół podstawowych:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja

 

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawa:

przedszkola.edukacja.warszawa.pl 

 

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa:

podstawowe.edukacja.warszawa.pl

 

 

Dokumenty wewnętrzne:

 

Podanie o przyjęcie do SP 385

 

Załącznik do podania - ankieta informacyjna o uczniu

 

Zgłoszenie ucznia do świetlicy

 ____________________________________________________________________