Rekrutacja

 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Na stronie Biura Edukacji znajdują się informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkonych oraz do szkół podstawowych:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja

 

 

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawa:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

 

 

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa

 

 

Dokumenty wewnętrzne:

 

Podanie o przyjęcie do SP 385

 (proszę drukować dwustronnie)

 

 

Oświadczenie

Oświadczenie o wysokości dochodu 

(dotyczy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych)

 

Wniosek o organizację nauki religii, etyki

 

Oświadczenie o rezygnacji ucznia w zajęciach Wychowania do życia w rodzinie

 

Zgłoszenie ucznia do świetlicy

 

 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

Na stronie Biura Edukacji znajdują się aktualne informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

 

edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja

 

Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

 

https://warszawa.edu.com.pl/kandydat

 

 

Materiały, które udostępniły szkoły ponadpodstawowe dla ósmoklasistów (na platformę wchodzimy jako gość- bez logowania).

Platforma projektu Sięgnij po więcejspw.edu.pl