Odwiedź na Facebooku profil: NASZEJ SZKOŁY oraz WOLONTARIATU
Odwiedź na Facebooku profil: NASZEJ SZKOŁY oraz WOLONTARIATU

Certyfikaty i nagrody

Szkolny Klub Wolontariusza przy SP 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

został jednym z ośmiu laureatów w XXVIII Stołecznej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 2021 w kategorii „ÓSEMECZKAgrupy.

Gala odbyła się w Sali Wielkiej (Balowej) Zamku Królewskiego.

Warszawska Nagrody Edukacji Kulturalnej 2019

18 października 2019 r. wręczono Warszawskie Nagrody Edukacji Kulturalnej, otrzymali je ludzie, którzy tworzą kulturę z pasją.

W kategorii szkoły podstawowe II nagrodę otrzymała Katarzyna Deptuła ze Szkoły Podstawowej nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego za projekt „Świat bajek”

Pani Katarzyna Deptuła, która jest twórczynią nagrodzonego projektu „Świat bajek”. To wspaniałe wyróżnienie dla SP nr 385 i naszych podopiecznych, którzy wzięli udział w tym przedsięwzięciu!

Więcej informacji o PROJEKCIE

W Szkole Podstawowej 385 w Warszawie realizujemy Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych.

 W obszarze wspierania uczniów uzdolnionych działamy zgodnie z określonymi w regulaminie standardami pracy, za które szkoła może otrzymać Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA.

Bazujemy na doświadczeniach oraz osiągnięciach zdobytych w gimnazjum, za które Gimnazjum nr 119 w 2015 roku otrzymało bezterminowy certyfikat z gwiazdką, który przyznawany jest placówkom ocenionym jednomyślnie  na najwyższym poziomie. Otrzymaliśmy bezterminowe przedłużenie tego certyfikatu.

Szkoła Podstawowa nr 385 w Warszawie posiada Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA i należy do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.

11
11
11
SP 385 posiada certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła”

Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym za:

  • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie,
  • promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy,
  • podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta,
  • integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy,
  • branie udziału w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie,
  • współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.
Skip to content