Odwiedź na Facebooku profil: NASZEJ SZKOŁY oraz WOLONTARIATU
Odwiedź na Facebooku profil: NASZEJ SZKOŁY oraz WOLONTARIATU

Wolontariat

Szkolny Klub Wolontariusza (SKW) przy Szkole Podstawowej nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie działa od 1 września 2017 r. czyli od początku powstania szkoły. Klub nasz jest kontynuatorem szkolnego wolontariatu przy dawniejszym Gimnazjum nr 119 i wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. W działania wolontariatu angażują się uczniowie klas 4-8, maluchy z edukacji wczesnoszkolnej oraz cała edukacja przedszkolna.

Poprzez udział w różnych akcjach na rzecz potrzebujących, wolontariusze uczą się odpowiedzialności i uczestnictwa w życiu społecznym.

Wolontariusze to młodzi ludzie, którzy wiedzą, co to odpowiedzialność, przyjaźń, praca w grupie i podział obowiązków, wzajemne zaufanie, bieda, ale i wdzięczność ludzka. Są wrażliwi, pełni zapału, otwarci na potrzebujących i wiedzą, gdzie ich szukać.

Szkolny Klub Wolontariusza współpracuje z różnymi instytucjami, m.in.:

 • Fundacja dla Niepełnosprawnych AVALON
 • Ośrodek Hospicjum Domowe ks. Marianów
 • Stowarzyszenie Nasz Dom
 • Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy” w Radiówku
 • Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie
 • Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Fundacja WOŚP
 • Szpital Pomnik CZD
 • Szkoła Podstawowa nr 173 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa nr 171 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowa nr 353 w Warszawie
 • CLXIII LO w Warszawie
 • Firma „Eko- System”
 • Fundacja Missio Cordis

Szkolny Klub Wolontariusza zaprasza

 •  jesteś osobą wrażliwą, inteligentną
 • szukasz ciekawych form spędzania wolnego czasu
 • jesteś osobą otwartą na nowe działania
 • chcesz rozwijać swoje umiejętności społeczne
 • chciałbyś zrobić coś dla dobra innych

Spotkania odbywają się w bibliotece w czwartki na długich przerwach 12.25 lub 13.35

Więcej informacji o naszej stronie na FB – Wolontariat SP 385 w Warszawie | Facebook 

Działalność szkolnego wolontariatu – opr. K. Tucholska – opiekun SKW

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza

Podstawa prawna:

 1.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) art. 2 ust.12, art.68 ust.1pkt 9,art. 85 ust. 6 i 7,art.98 ust.1pkt 21
 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536.)
 3. Statut Szkoły Podstawowej nr 385w Warszawie  (Rozdział VII, § 29.)

Założenia ogólne

 1. Wolontariat jest to świadoma, dobrowolna działalność na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie.
 2. Wolontariusz jest osobą ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonującą świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych.
 3. Szkolny Klub Wolontariusza SP 385 jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
 4. Wolontariuszem w Szkolnym Klubie Wolontariusza może zostać każdy uczeń i w dowolnym momencie dołączyć do działających już członków klubu.
 5.  Członem SKW, który ukończył szkołę, może nadal uczestniczyć w wybranych akcjach wolontariatu w porozumieniu z opiekunem wolontariatu.
 6. Uczniowie klas 1-3 i oddziałów przedszkolnych realizują wolontariat klasowy pod opieką wychowawców klas. Nad całością działań edukacji
 7. wczesnoszkolnej czuwa koordynator SKW, który współpracuje z opiekunem wolontariatu.
 8. Opiekę nad Szkolnym Klubem Wolontariusza sprawuje nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły, do zadań którego należy:
 • promocja idei wolontariatu wśród uczniów i ich rekrutacja
 • planowanie kierunków działań SKW ( plan pracy, harmonogram akcji, sprawozdania)
 • inspirowanie członków do podejmowania działań
 • koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy
 • nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami
 • reprezentowanie Wolontariatu na zewnątrz
 • stały kontakt z Dyrekcją szkoły
 • prowadzenie dokumentacji pracy wolontariuszy
 • sporządzanie protokołów z przeprowadzonych celowych zbiórek rzeczowych i pieniężnych
 • nagradzanie wolontariuszy

Cele Szkolnego Klubu Wolontariusza

 1. Zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu.
 2. Uwrażliwianie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 3. Nauka szacunku i tolerancji.
 4. Kształtowanie osobowości i postaw prospołecznych.
 5. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 6. Umożliwienie niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza szkołą.
 7. Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym: zdobycie konkretnej wiedzy o problemach społecznych oraz sposobach ich rozwiązywania.
 8. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 9. Inspirowanie do aktywnego spędzenia wolnego czasu.
 10. Tworzenie więzi uczniów i nauczycieli ze sobą i społecznością lokalną.
 11. Tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły i jej uczniów w środowisku lokalnym.

Formy działania

 1. Cotygodniowe spotkania informacyjne.
 2. Udział w stałych akcjach wg rocznego harmonogramu.
 3. Włączanie się w akcje o charakterze lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym inicjowane przez inne organizacje.
 4. Akcje prowadzone przez SKW mogą być realizowane zarówno w szkole, jak i poza nią – we współpracy z innymi instytucjami publicznymi (np. ze szkołami, przedszkolami, domami pomocy społecznej) lub też z organizacjami pozarządowymi (fundacjami, stowarzyszeniami).
 5. Promocja SKW poprzez prezentację działalności np. zamieszczanie informacji w gablocie „Wolontariat”, zakładka na stronie internetowej szkoły i na Fb wolontariatu, artykuły w gazetce szkolnej, apele podsumowujące działalność i zaangażowanie w działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Prawa wolontariusza

 1. Wolontariusz może zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
 2. Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony opiekuna i innych członków wolontariatu.
 3. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z działalności w Szkolnym Klubie Wolontariusza w dowolnym momencie.
 4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o udziale w akcjach SKW i uzyskania opinii o swojej dotychczasowej aktywności.

Obowiązki wolontariusza

 1. Uczeń musi posiadać pisemną zgodę przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na udział w akcji poza zajęciami szkolnymi.
 2. Wolontariusz uczestniczy w wybranych akcjach planowanych wolontariatu, a także w spotkaniach informacyjnych.
 3. Wolontariusz jest słowny i wywiązuje się ze swoich zobowiązań.
 4. Wolontariusz szanuje innych i służy im pomocą.
 5. Członkowie wolontariatu powinni godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.

Nagradzanie wolontariuszy

 • Wolontariusze są nagradzani poprzez:
  • Wyrażenie uznania słownego.
  • Udział w akcjach wyjazdowych (wycieczki), np. do schroniska.
  • Podwyższenie oceny z zachowania.
  • Pochwałę na apelu szkolnym.
  • Dyplom uznania na zakończenie roku szkolnego.
  • Nagrodę książkową na zakończenie szkoły podstawowej dla najaktywniejszych wolontariuszy.
  • Dyplom uznania „Wolontariusz Roku”.
 • Wolontariusze, którzy wyróżniali się w pracach SKW (udział w co najmniej połowie organizowanych w roku szkolnym akcji) uzyskują wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, skutkujący przyznaniem punktów.
 • Istnieje możliwość przyznania punktów na świadectwie ukończenia szkoły za pracę zewnętrzną, pozaszkolną po przedstawieniu zaświadczenia od inicjatora danego działania. Udział w jednorazowej akcji nie uprawnia do przyznania punktów na świadectwie.
 • O przyznaniu punktów decyduje Wychowawca w porozumieniu z opiekunem SKW.

Współpraca z rodzicami

 1. Praca wolontariuszy odbywa się za zgodą i w porozumieniu z ich rodzicami.
 2. Rodzice mają możliwość angażowania się w wybrane inicjatywy oraz towarzyszenia dzieciom.
 3. Rodzice mogą monitorować prace swoich dzieci i uzyskiwać niezbędne informacje.
 4. Rada Rodziców na wniosek opiekuna SKW jest fundatorem wyjazdów wolontariuszy i nagród na zakończenie szkoły podstawowej.
Skip to content
صور سكس ايراني arabysexy.mobi نيكنى
سكس صفاء ابو السعود hot-hard-porn.com زب كلب
زب صور arabnsex.com كس زبر
نيك الكس والطيز ar.bananocams.com فضائح فنانات العرب
افلام جنسية فرنسية sexsida.org ترامب سكس
قصص نيك البنات teentubeonline.com حاجات سكس
افلام سارة جاى todayaraby.com قضيب منتصب سكس
ينيك امه فى المطبخ trend-arabic.com رجل ينيك زوجته
سكس رعشه ar.apacams.com سكس مصرى ازواج
سكس الام اليابانيه sexoyporno.org قصص سكس مصوره محارم
اغتصاب شواذ yatarab.com كاريكاتير سكس
سكس ايرلندى esarabe.com ولد ينيك
صور بوس سكس arab2love.com سكسى نيك
نيك امهات سمينه bibshe.com صور سكس مرسومة
والد ينيك امه pornolaw.net افلام جيانا مايكلز