Informacje o stołówce w szkole

Stołówka szkolna prowadzona jest przez firmę DANEX Danuta Król z siedzibą przy ul. Szafranowej 4, 05-077 Warszawa. Telefon kontaktowy: 795 413 760.

 

Opłaty za obiady należy uregulować do dn. 10 każdego miesiąca w pomieszczeniu stołowki szkolnej lub przelewem na rachunek;

64 1950 0001 2006 8450 5448 0001

(tytuł przelewu wg wzoru: imię, nazwisko dziecka, klasa, miesiąc).

 

W przypadku nieobecności dziecka należy poinformować o tym stołówkę do godz. 8.00 danego dnia.

 

Pierwszeństwo w korzystaniu z posiłków mają dzieci posiadająace wykupiony karnet obiadowy. W drugiej kolejności posiłki otrzymują pozostałe dzieci.

 

GODZINY WYDAWANIA OBIADÓW:

GRUPA "0":

Śniadanie - godz. 8.20

Obiad - godz. 11.00

Podwieczorek - godz. 14.00 (14.20)

Koszt całkowity - 12.00 zł

KLASY I-III:

Obiad - godz. 11.30

 

KLASY IV-VI:

Obiad - godz. 12.25 - 12.50

KLASY VII-VIII i III gimn.:

Obiad - godz. 13.35 - 13.55

 

Wszystkie posiłki wydawane są w pomieszczeniu stołówki szkolnej.

Cena obiadu - 7,50 zł.