Odwiedź na Facebooku profil: NASZEJ SZKOŁY oraz WOLONTARIATU
Odwiedź na Facebooku profil: NASZEJ SZKOŁY oraz WOLONTARIATU

Super klasa

WYNIKI rywalizacji  w ROKU SKOLNYM 2021/22:

Kategoria 1-3:

I miejsce – klasa 2B

II miejsce – klasa 1A i 3C

III miejsce – klasa 1C

11

Kategoria 4-8:

I miejsce – klasa 6A

II miejsce – klasa 5B

III miejsce – klasa 7A

„SUPER KLASA” – informacje

„Super klasa” jest szkolnym konkursem, którego celem jest uczyć, bawić i wychowywać. Oceniane są w nim różne aktywności uczniów takie jak np. nauka, zachowanie, wolontariat, czytelnictwo,  projekty edukacyjne, kreatywność, dekoracje klasowe, odpowiedni strój szkolny. Klasy rywalizują i są oceniane w kategoriach wiekowych: klasy 1-4 i klasy 4-8. Zwycięzcy otrzymują na koniec roku szkolnego puchary przechodnie ufundowane przez Radę Rodziców.

Szczegółowe cele konkursu:

 • wzbogacanie i urozmaicanie życia szkoły
 • tworzenie tradycji i wyjątkowości szkoły
 • wsparcie pracy wychowawczej w poszczególnych zespołach klasowych
 • propagowanie współdziałania i współzawodnictwa opartego na zdrowych zasadach
 • kształtowanie postaw prospołecznych
 • uaktywnienie twórczego działania uczniów i promowanie ich kreatywności
 • integracja społeczności klasowych poprzez wspólne działanie
 • uczenie wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie odruchu pomocy i wsparcia dla potrzebujących
 • rozwijanie aktywności uczniów i zachęcenie ich do działania na rzecz środowiska szkolnego, klasowego i lokalnego
 • zachęcanie do obcowania z literaturą piękną
 • włączenie i uaktywnienie samorządu szkolnego poprzez współpracę z komisją konkursową.
Skip to content