Odwiedź na Facebooku profil: NASZEJ SZKOŁY oraz WOLONTARIATU
Odwiedź na Facebooku profil: NASZEJ SZKOŁY oraz WOLONTARIATU

Doradztwo Zawodowe

Doradztwo zawodowe w naszej szkole

 

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to wszystkie działania szkoły, które wspierają uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły ponadpodstawowej, kierunku dalszego kształcenia i wyboru zawodu.

W Szkole Podstawowej nr 385 w Warszawie doradztwo zawodowe realizowane jest na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego i Programu Doradztwa Zawodowego opracowanego na dany rok szkolny (Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie doradztwa zawodowego
(Dz.U. z 2019 r., poz.325)). Ponadto szkoła realizuje założenia zintegrowanego systemu doradztwa zawodowego jakim jest Warszawski System Doradztwa Zawodowego. Celem ujednoliconych działań systemu jest wsparcie:

  • uczniów w zakresie poznania własnych zainteresowań, zdolności i umiejętności, nabycia umiejętności planowania własnej kariery zawodowej i przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie i aktywnego wejścia na rynek pracy;
  • rodziców w zakresie wspierania swojego dziecka w wyborze właściwego typu szkoły ponadpodstawowej i zawodu.

Uczestnictwo uczniów w zajęciach szkolnych (tj. lekcjach przedmiotowych, wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych i świetlicowych) wpływa na głębsze samopoznanie. Ucząc się  i bawiąc w grupie, na każdym etapie edukacji, uczniowie stopniowo uświadamiają sobie własne zdolności, zainteresowania, mocne strony, umiejętności, predyspozycje i preferowany styl komunikowania się w grupie. Budowanie samoświadomości przez młodego człowieka sprzyja jego rozwojowi.

Lekcje doradztwa zawodowego jako przedmiotu przewidziane są dla uczniów klas 7 i 8. W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej oraz rynkiem pracy. Ważną częścią zajęć są zabawy, ćwiczenia i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego siebie oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie.

Ciekawą propozycją dla uczniów w ramach doradztwa zawodowego są konkursy np. „Mój wymarzony zawód” oraz spotkania z przedstawicielami zawodów.

 

DROGA UCZENNICO I DROGI UCZNIU…

„Nie ma sprzyjającego wiatru dla tego, kto nie wie dokąd płynie” –  Seneka

Jeśli nie masz pomysłu na własny rozwój, nie potrafisz poradzić sobie z wyborem szkoły, nie masz pomysłu na zaplanowanie własnej ścieżki kształcenia, przyjdź… Szkolny doradca zawodowy podpowie jakie masz możliwości. Możesz mnie znaleźć w gabinecie numer 2, parter. Możesz także skontaktować się telefonicznie: 22 773 23 35 wew. 206.

Zapraszam!!!

Iwona Lipska – doradca zawodowy

adres poczty elektronicznej:

i.lipska@sp385.edu.pl

Skip to content