Odwiedź na Facebooku profil: NASZEJ SZKOŁY oraz WOLONTARIATU
Odwiedź na Facebooku profil: NASZEJ SZKOŁY oraz WOLONTARIATU

Wyniki egzaminów

Wyniki egzaminów ósmoklasisty w latach szkolnych 2019-2021 – wyniki w skali staninowej

Rok szkolny 2018/19

Język polski – najwyższy

Matematyka – bardzo wysoki

Język angielski – bardzo wysoki

Rok szkolny 2019/20

Język polski – bardzo wysoki

Matematyka – najwyższy 

Język angielski – najwyższy

Rok szkolny 2020/21

Język polski – bardzo wysoki

Matematyka – bardzo wysoki

Język angielski – najwyższy

*Skala staninowa (wynik): bardzo niski, niski, niżej średniej, średni, wyżej średni, wysoki, bardzo wysoki, najwyższy.

 
Wyniki egzaminów gimnazjalnych w latach szkolnych 2018-2019 – wyniki w skali staninowej

Rok szkolny 2017/18

Język polski – bardzo wysoki

Historia i wos – bardzo wysoki

Matematyka – bardzo wysoki

Przedmioty przyrodnicze – bardzo wysoki

Język angielski – bardzo wysoki

Rok szkolny 2018/19

Język polski – bardzo wysoki

Historia i wos – bardzo wysoki

Matematyka – bardzo wysoki

Przedmioty przyrodnicze – bardzo wysoki

Język angielski – bardzo wysoki

*Skala staninowa (wynik): bardzo niski, niski, niżej średniej, średni, wyżej średni, wysoki, bardzo wysoki, najwyższy.

Skip to content