Odwiedź na Facebooku profil: NASZEJ SZKOŁY oraz WOLONTARIATU
Odwiedź na Facebooku profil: NASZEJ SZKOŁY oraz WOLONTARIATU

Ważne dokumenty

STATUT Szkoły Podstawowej nr 385 w Warszawie

 

Zasady oceniania – nauczanie zdalne

Regulamin wypożyczania podręczników w SP 385

Program Wychowawczo-Profilaktyczny dla SP nr 385 – rok szkol. 2021/22

Bezpieczeństwo – procedury w SP 385 w Warszawie

 

DOKUMENTY dla RODZICÓW

Pakiet ucznia – zgodny z RODO

Pakiet wychowanka – zgodny z RODO

 

PROCEDURY zwalniania z wf i 2 języka obcego

Procedura uzyskiwania zwolnienia z wychowania fizycznego

Procedura uzyskiwania zwolnienia z drugiego języka

Skip to content