Odwiedź na Facebooku profil: NASZEJ SZKOŁY oraz WOLONTARIATU
Odwiedź na Facebooku profil: NASZEJ SZKOŁY oraz WOLONTARIATU

Okolica

Historia miejscowości

Stara Miłosna aktualnie jest osiedlem w dzielnicy Wesoła miasta stołecznego Warszawy, a jej udokumentowana historia, jako jedynej z tego zespołu miejskiego, sięga wieku XIV. Według najstarszych źródeł, pierwotna jej nazwa to Miłosina, następnie Miłośnia, Miłośna. Obecna nazwa – Stara Miłosna, jest nazwą stosunkowo młodą, ukształtowaną przy końcu XIX lub na początku XX wieku. Poważną rolę w tym odegrało powstanie i rozwój przystanku kolejowego „Miłosna”, przy linii kolei terespolskiej. Jeszcze bowiem w roku 1885, kiedy wydano Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego,, pod hasłem „Miłosna” napisano między innymi: „Wieś i osada, powiat warszawski, gmina Wawer, parafia Wiązowna. Leży śród piaszczystych wzgórz pokrytych lasami; (w) odległości 14 wiorst od Warszawy. Posiada stacyą drogi żelaznej warszawsko-terespolskiej;...

Flora Starej Miłosny

Zachęcamy do poznania szaty roślinnej terenu, na którym znajduje się Stara Miłosna.Autorką interesującej pracy na ten temat jest pani Teresa Małysz – nauczyciel biologii, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej w Starej Miłosnej. Poniżej zamieszczamy fragmenty z tej pracy. Przytaczamy cytaty:Cytat 1: „GEOMORFOLOGIA” Badany teren jest częścią wielkiej równiny położonej w rozgałęzieniach dolin fluwioglacyjnych Pra-Wisły, na obszarze zlodowacenia środkowopolskiego /Klimaszewski 1978/. podłoże geologiczne zbudowane jest przeważnie z fluwioglacyjnych osadów lodowcowych. Są to piaski luźne lub gliniaste przewarstwione gliną ilastą lub iłami. W plejstocenie omawiany obszar znalazł się w bezpośrednim lub pośrednim zasięgu czterech zlodowaceń /Nowak, Śmierzchalska 1972/. W czasie zlodowacenia podlaskiego, analogicznie jak w całej Kotlinie Warszawskiej, odbywała się tu glacjalna akumulacja piasków. Pod koniec okresu plejstoceńskiego wybitną działalność ujawniły...
Skip to content