Odwiedź na Facebooku profil: NASZEJ SZKOŁY oraz WOLONTARIATU
Odwiedź na Facebooku profil: NASZEJ SZKOŁY oraz WOLONTARIATU

Ważne terminy

Ważne terminy w roku szkolnym 2021/22:

 

1 września 2021 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

13 października 2021 r. – obchody Dnia Edukacji Narodowej – pasowanie klas I na uczniów

14 października 2021 r. – obchody Dnia Edukacji Narodowej

1 listopada 2021 r. – Dzień Wszystkich Świętych (dzień wolny)

10 listopada 2021 r. – obchody Święta Szkoły – projekt edukacyjny

11 listopada 2021 r. – Święto Niepodległości (dzień wolny od zajęć)

3 grudnia 2021r. – wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych

22 grudnia 2021 r. – Jasełka

23 – 31 grudnia 2021 r. – zimowa przerwa świąteczna

5 stycznia 2022 r. – wystawienie śródrocznych ocen w dzienniku

6 stycznia 2022 r. – Trzech Króli (dzień wolny od zajęć)

31 stycznia – 13 lutego 2022 r. – ferie zimowe

19 marca  2022 r. – obchody 1 Dnia Wiosny (Festiwal Piosenki Obcojęzycznej) – projekt edukacyjny

14 – 19 kwietnia  2022 r. – wiosenna przerwa świąteczna

29 kwietnia 2022 r.–  obchody Święta Konstytucji 3 Maja

3 maja 2022 r. – Święto Konstytucji 3 Maja (dzień wolny od zajęć)

13 maja 2022 r. – Festiwal Nauki (projekt edukacyjny)

20 maja 2022 r. – wystawienie przewidywanych ocen rocznych i ocen zachowania

24, 25, 26 maja 2022 r. – egzaminy ósmoklasistów

1 czerwca 2022 r. – Dzień Sportu z okazji Dnia Dziecka

13 czerwca 2022 r. – wystawienie ocen rocznych w dzienniku

16 czerwca 2022 r. – dzień wolny od zajęć (Boże Ciało)

24 czerwca 2022 r.  – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. – wakacje


 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi:

(po uzgodnieniu z RR)

 

12 listopada 2021 r. – dzień wolny od zajęć (piątek po 11 listopada)

 7 stycznia 2022 r. – dzień wolny od zajęć (piątek po święcie Trzech Króli)

 2 maja 2022 r. – dzień wolny od zajęć (poniedziałek przed 3 maja)

24, 25, 26 maja 2022 r. – dni wolne od zajęć – egzaminy klas ósmych

17 czerwca 2022 r. – dzień wolny od zajęć (piątek po Bożym Ciele)


 

Planowane zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2021/22 (wtorek, środa, godz. 18.30):

 

14 września 2021 r. (wtorek) – klasy 0-3, zebranie obowiązkowe

15 września 2021 r. (środa) – klasy 4-8, zebranie obowiązkowe

19 października 2021 r. – dzień otwarty (wtorek) – klasy 0-3

20 października 2021 r. – dzień otwarty (środa) – klasy 4-8

16 listopada 2021 r. – dzień otwarty (wtorek) – klasy 0-3

17 listopada 2021 r. – dzień otwarty (środa) – klasy 4-8

14 grudnia 2021 r. – zebranie obowiązkowe (wtorek) – klasy 0-3 (inform. o ocenach przewidyw.) – on-line

15 grudnia 2021 r. – zebranie obowiązkowe (środa) – klasy 4-8 (inform. o ocenach przewidyw.) – on-line

 18 stycznia 2022 r. – zebranie obowiązkowe (wtorek) – klasy 0-3 (wywiadówka po I półroczu) – on-line

19 stycznia 2022 r. – zebranie obowiązkowe (środa) – klasy 4-8 (wywiadówka po I półroczu) – on-line

22 marca 2022 r. – dzień otwarty (wtorek) – klasy 0-3

23 marca 2022 r. – dzień otwarty (środa) – klasy 4-8

26 kwietnia 2022 r. – dzień otwarty  (wtorek) – klasy 0-3

27 kwietnia 2022 r. – dzień otwarty (środa) – klasy 4-7, zebranie dla kl. 8

31 maja 2022 r. – zebranie obowiązkowe (wtorek) – klasy 0-3 (inform. o ocenach przewidywanych)

1 czerwca 2022 r. – zebranie obowiązkowe (środa) – klasy 4-8 (inform. o ocenach przewidywanych)

Skip to content