Odwiedź na Facebooku profil: NASZEJ SZKOŁY oraz WOLONTARIATU
Odwiedź na Facebooku profil: NASZEJ SZKOŁY oraz WOLONTARIATU

Nauczanie zdalne

Praca w chmurze SP 385 – usługa Office 365 – POMOC dla uczniów  

Wprowadzenie  

11

Pierwsze logowanie

11

Wybrane aplikacje

11
REGULAMIN 

korzystania z usługi OFFICE 365 przez uczniów SP 385 w Warszawie

11
Skip to content