W czwartek 11 stycznia 2018 r. odbył się XVI Festiwal Nauki.

Festiwal Nauki to projekt edukacyjny o najdłuższej tradycji w naszej szkole. Pierwszy raz został zorganizowany w roku szk. 2002/03 w ramach działań na rzecz otrzymania ogólnopolskiego certyfikatu "Szkoła z klasą". To niezwykłe przedsięwzięcie angażuje nie tylko uczniów, nauczycieli i rodziców, ale również pracowników obsługi. Każda edycja ma swój niepowtarzalny charakter i realizuje inny temat.

Tegoroczny festiwal został zorganizowany pod hasłem: "Liczby rządzą światem" (Pitagoras)

Dnia 21 grudnia dzieci z kl. "0" przedstawiły Jasełka dla swoich rodziców i zaproszonych gości.

 

Głównym celem uroczystości było wprowadzenie uczestników w radosną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, kształcenie umiejętności wyrażania uczuć i przeżyć podczas inscenizacji Jasełek, wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, rozwijanie indywidualnych predyspozycji i uzdolnień aktorskich dzieci oraz nabywanie odwagi, śmiałości podczas występów przed publicznością.

 

Przedstawienie było wyjątkowe. Mali aktorzy, we wspaniałych strojach prezentowali się doskonale. Dzieci przebrane w kostiumy postaci z Jasełek recytowały teksty i interpretowały w sposób aktorski swoje role. Sala wypełniona była aniołkami, które śpiewały kolędy i wspaniale recytowały przygotowane wierszyki. Do szopki przybyli też pastuszkowie, królowie oraz dzieci, które przyniosły Dzieciątku dary. Całej tej uroczystości towarzyszyła przepiękna gama kolęd i pastorałek. Po uroczystości w salach czekał na dzieci słodki poczęstunek.

Wychowawczynie