Ważne dokumenty

 

Koncepcja funkcjonowania SP 385 w Warszawie

 

 STATUT Szkoły Podstawowej nr 385

 

 Aneks do WZO - nauczanie zdalne

 

REGULAMINY

 

REGULAMIN SZKOLNY

 

Regulamin wypożyczania podręczników w SP 385

 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności 

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny dla SP nr 385 - rok szkol. 2020-21

 

Aneks do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 2020-21

 

Bezpieczeństwo w SP 385 w Warszawie

 

 

Dokumenty RODO

 

Informacje o administrowaniu i przetwarzaniu danych osobowych uczniów SP 385

 

 Informacje przetwarzaniu danych osobowych - wersja skrócona

 

Oświadczenie o zapoznaniu

 

Zgoda na publikacje danych i wizerunku

 


Dokumenty dotyczące nauki religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie

 

Wniosek o organizacjęm nauki religii, etyki

 

 Oświadczenie o rezygnacji z udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie

 

 

 

PROCEDURY zwalniania z wf i 2 jęz. obcego

 

 Procedura uzyskiwania zwolnienia z wychowania fizycznego

 

 Procedura uzyskiwania zwolnienia z drugiego języka

 

 

 

Informacje o KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH i INTERDYSCYPLINARNYCH

dla szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2020-21

 

Informacje w zakładce KONKURSY PRZEDMIOTOWE

 

 

 

 

Zajęcia dodatkowe 2020-2021